Pelaksanaan GGP dalam Sistem Operasi TCG

3 Peringkat Pemilihan dan Pelaksanaan

1. Peringkat Pertama : Sumber bekalan kuasa alternatif

2.  Peringkat Kedua : Naiktaraf mode kawalan

3. Peringkat Ketiga : Kawalan secara berpusat