GOES GREEN PROCUREMENT

GGP (Goverment Green Procurement) atau Perolehan Hijau Kerajaan adalah merujuk kepada pembelian produk, perkhidmatan dan proses kerja di sektor awam.  Ianya mengambil kira kriteria alam sekitar untuk memulihara alam sekitar.

 

Maksud yang mudah, GGP ialah Tanggungjawab Kita Menyelamat Bumi

 

Rujukan :

1. Malaysia Green Technology Corporation

2. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air