Operasi dan Penyenggaraan Kapal Korek Jenis Cutter Suction Dredger

Prinsip asas operasi kapal korek jenis cutter suction dredger dibahagikan kepada tiga (3) bahagian, sebagaimana berikut: Bahagian pertama ialah pasir atau tanah berpasir di dalam air akan digali menggunakan mata pemotong (cutter drive) yang akan bergerak secara menegak (untuk mendalamkan penggalian) dan melintang (untuk meluaskan kawasan penggalian). Kedua-dua arah pergerakan ini, masing-masing digerakkan oleh cutter ladder […]

Read More