Ujian Keberintangan (Resistivity Test)

Ujian resistivity merupakan kaedah yang digunakan bagi mengesan lokasi yang berpotensi mempunyai groundwater reservoir (takungan air bawah tanah). Ujian resistivity dilaksanakan dengan menggunakan kaedah mengukur taburan rintangan bahan-bahan di dalam tanah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1.0 di bawah. Pengukuran rintangan tersebut dilaksanakan dengan menanam sejumlah 25 hingga 100 electrode ke dalam tanah pada jarak […]

Read More