Anggaran Kos Kadar Upah Penyediaan Lukisan Skematik Untuk Pepasangan Elektrik, dan Endorsed By Profesional Engineer

  • 100 Amp = RM1000
  • 150 Amp = RM1500
  • 200 Amp = RM2000
  • ≥ 500 Amp = RM8000

* Kadar harga ini adalah untuk rujukan sahaja…